Ontslagen/Vacature/Werk

Hier vindt u alle informatie.

zondag 13 december 2009

Uitkeringen gaan in 2010 omhoog

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog.

De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de 2 en de 5 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met bijna 5 euro omhoog naar 946,21 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 3 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1235,92 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag (uitbetaald in mei) en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2010 34,26 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,64%. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2010 vastgesteld op 186,65 euro bruto per dag.

dinsdag 8 december 2009

WW-uitkering aanvragen

Stap 1. U moet zich op zijn laatst op de eerste dag dat u werkloos bent, inschrijven bij het UWV WERKbedrijf, het voormalige Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Stap 2. U moet de WW-uitkering altijd binnen een week nadat u werkloos bent geworden aanvragen. U hoeft daarvoor tegenwoordig niet meer bij het UWV WERKbedrijf langs te gaan. Het kan ook via de UWV WERKbedrijf website. Wanneer dit voor u toch te moeilijk is, is er een handmatig in te vullen formulier op het UWV WERKbedrijf kantoor beschikbaar.

Om een WW-uitkering aan te vragen hebt u minimaal het volgende nodig:
* Uw burgerservicenummer (het vroegere sofinummer).
* Naam, adres en postcode van elke werkgever.
* De begindatum en de einddatum van elk dienstverband.
* Alleen wanneer u bij het UWV WERKbedrijf kantoor langsgaat: een geldig legitimatiebewijs, dus een paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs.

Stap 3. Na het verzenden/inleveren van het formulier moet u binnen twee dagen een afspraak maken met een adviseur op een UWV WERKbedrijf vestiging bij u in de buurt. In deze afspraak bespreekt de UWV WERKbedrijf adviseur uw situatie en schrijft hij u definitief in als werkzoekende.

Daarnaast kan het UWV WERKbedrijf u behulpzaam zijn met een reïntegratieadvies. Hierin staat wat er nodig is om uw kans op het vinden van werk te vergroten. Dit kan een opleiding zijn of een bepaalde cursus of training.

'Inburgeraar krijgt snel uitkering'

AMSTERDAM - Inburgeraars kunnen te makkelijk een uitkering krijgen, door zich bij het UWV in te schrijven voor beroepen waar nauwelijks vacatures voor zijn. Dit stelt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zondag in De Telegraaf.

van Hijum wil dat inburgeraars die aankloppen bij de uitkeringsinstantie direct een stage of leerwerkplek krijgen aangeboden.

Volgens Van Hijum melden veel nieuwkomers bij het UWV dat ze zanger of aalmoezenier zijn. Hiervoor zijn vrijwel nooit vacatures, wat betekent dat ze een uitkering krijgen.


'Onbestaanbaar', vindt Van Hijum, die deze week tijdens de begrotingsbehandeling van de ministerie van Sociale Zaken minister Piet Hein Donner (CDA) zal aanspreken op deze praktijk.